https://thietbitoanthang.com/chan-chien-dap-lua

Chăn Chiên Dập Lửa

Còn hàng

Liên hệ

Màu: Hồng

Hãng: Việt Nam

Chứng nhận: TCVN 

Chất Cấu Tạo: Cotton

Đặc trưng: Chăn Chiên Phòng Cháy Chữa Cháy Cứu Hoả đạt TCVN 

Công dụng và đặc tính:

Sản phẩm dễ dàng sử dụng

Chăn dùng để thấm nước dập lửa
- Thấm nước 100%..

Sản phẩm liên quan